Want to join our Team ?

Trainee Assistant Producer

Big Mountain is seeking applications from fluent Irish speakers with at least one year’s experience in television production for a position as Trainee Assistant Producer.  This position will be part supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

 

This full-time training position (September 2019 - September 2020) will be based at Big Mountain and the trainee will develop their skills in all areas of production whilst working across a range of content.   The position may be extended to a second year on successful completion of the scheme. 

 

Trainees must have fluent Irish and at least one year of practical experience in television production.

 

Ideally the candidate should have a third level qualification in one of the following disciplines: Irish, Media Studies, Accounting, Business Studies, Law. 

 

This is a great opportunity to join an industry which holds excellent employment prospects.

 

Salary: £18,000

 

To apply, please send a CV and cover letter in Irish and English outlining how you meet the criteria and why you want the position, via post or email info@bigmountainproductions.com.

 

Please note that you will receive a receipt for your application.

 

Application deadline: Wed 7th Aug

 

Please note that interviews will be held on 20/8/19 at Big Mountain Productions, Mjm Building, Carnbane Industrial Estate, BT35 6QH

For further information and/or to apply please contact:

Helen Thompson

Tel: 07711772810

Email: helencthompsontv@gmail.com

Post Mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint Ar Fáil

 

Tá Big Mountain ag cuardach iarratais ó dhaoine le Gaeilge líofa, le, ar a laghad, taithí bliana faighte acu i leiriúcháin teilifíse don phost mar Léiritheoir Cúnta Faoi Oiliúint.  Is deis é seo lena dtacaíonn an Ciste Craoltóireachta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann. 

 

Post oiliúna lán-aimseartha a bhéas ann (Meán Fómhair 2019 - Meán Fómhair 2020) lonnaithe ag Big Mountain

 agus beidh deis ag an oiliúnaí a scileanna a fhorbairt in achan ghné de leiriúchán agus iad ag obair ar réimse leathan d’ábhar. Má thagann críoch rathúil leis an scéim bliana tá an féidearthacht ann go mbeidh síneadh bliana curtha leis.

 

Ní mór d'iarratasóirí Gaeilge líofa a bheith acu agus ar a laghad bliain de thaithí phraiticiúil acu ag obair i léiriúcháin teilifíse.

 

Tabharfar tosaíocht don té a bhfuil cáilíocht tríú leibhéal acu sna disciplíní seo a leanas: Gaeilge, Staidéar ar na Meáin, Cuntasaíocht, Staidéar Gnó, Dlí.

 

Is deis fostaíochta iontach é seo le bheith mar pháirt d’earnáil le neart ionchais fostaíochta.

 

Tuarastal: £18,000.


Le hiarratas a dhéanamh seol CV agus litir chlúdaigh trí Ghaeilge agus Béarla ag míniú an dóigh a shásaíonn tú na critéir agus an fáth ar mhaith leat an post. Seol le ríomhphost nó sa phost é: info@bigmountainproductions.com.

 

Mar eolas, gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarratas.

 

Spriocdháta: Céadaoin 7ú Lúnasa

 

Mar eolas, beidh na hagallaimh ar siúl ar an 20/8/19 ag Big Mountain Productions, Mjm Building, Carnbane Industrial Estate, BT35 6QH.

I gcomhair tuilleadh eolais agus/nó le hiarratas a chuir isteach téigh i dteagmháil le:

 

Helen Thompson

Fón: 07711772810

Ríomhphost: helencthompsontv@gmail.com